Recommendations & Guidelines

Preporuke za prepoznavanje i suzbijanje iskrivljavanja istine o holokaustu: Preporuke donositeljima politika i odluka

Sadržaj:

  1. Prepoznavanje i praćenje iskrivljavanja istine o holokaustu
  2. Programi osposobljavanja o iskrivljavanju istine o holokaustu
  3. Ojačavanje memorijalnih centara i muzeja
  4. Strategije prema društvenim medijima
Download resource in Croatian

Zašto bismo trebali suzbijati iskrivljavanje istine o holokaustu?

Iskrivljavanje istine o holokaustu iznimna je prijetnja sjećanju na holokaust i njegovanju svijeta bez genocida.

Spominjanje holokausta u kojem se neispravno prikazuje i iskrivljuje njegova povijest i značaj uvreda je kako sjećanjima tako i iskustvima žrtava i preživjelih. Iskrivljavanje istine o holokaustu umanjuje naše razumijevanje ove povijesti i hrani teorije urote, opasne oblike nacionalizma, poricanje holokausta i antisemitizam.

Kako su prisegle na obranu načela Stockholmske deklaracije, države članice IHRA-e prednjače u razvoju te podršci koju u tom smislu pružaju istraživanju holokausta, obrazovanju o holokaustu i komemoriranju holokausta. Kroz te napore IHRA je postala sve zabrinutija u pogledu načina na koje se zloporabom holokausta i njegove ostavštine podriva povijest i ugrožava društvena, politička i kulturna koegzistencija.

Tijekom zadnjeg desetljeća iskrivljavanje istine o holokaustu pojačalo se. Ono se manifestira na brojne načine koji imaju negativan utjecaj na napore na suočavanju s mržnjom i prijeti dugoročnoj održivosti relevantnosti holokausta kao predmeta zajedničkog promišljanja. Stoga je ključno da države članice IHRA-e podižu svijest o iskrivljavanju istine i iznalaze nove, bolje načine kako ga otkrivati i na njega reagirati.

Donositelji politika i vladini dužnosnici u zajednici IHRA-e ključni su partneri u ovom poduhvatu. Razumijevanje svakog suptilnog oblika iskrivljavanja istine, kako eksplicitnog tako onog manje jasnog, može za donošenje politika biti informativno i ojačati ga na više razina, od kulturne i obrazovne do pravne. Međutim, to nije samo odgovornost vladâ i donositeljâ politika. Postoji neodgodiva potreba za povećavanje osviještenosti u medijima, društvenim medijima, kod partnera civilnog društva i tijela za provedbu zakona na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, te da svi oni osnaže svoje odgovore na ovaj problem koji je u porastu.

Ove smjernice i preporuke odražavaju misiju IHRA-e da potiče obrazovanje o holokaustu, sjećanje na holokaust te njegovo istraživanje. Kako bi izvršile ovu misiju, države članice IHRA-e podržavaju međunarodne napore u borbi protiv poricanja holokausta i protiv antisemitizma.

IHRA predstavlja ove preporuke kao prvi korak prema reagiranju na iskrivljavanje istine o holokaustu i jačanju svijesti o njemu.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates