Recommendations & Guidelines

Prepoznavanje in boj proti izkrivljanju holokavsta: priporočila za oblikovalce politik in odločevalce

Kazalo:

  1. Prepoznavanje izkrivljanja holokavsta in spremljanje
  2. Usposabljanje za premagovanje izkrivljanja
  3. Krepitev institucij, ki se ukvarjajo s holokavstom: varovanje zgodovinskih dejstev
  4. Prepoznavanje spletnega izkrivljanja in odgovor nanj
  5. Dodatni viri
Download resource in Slovenian

Zakaj se moramo boriti proti izkrivljanju holokavsta?

Izkrivljanje holokavsta pomeni ključno grožnjo spominu na holokavst in prizadevanjem za svet brez genocida.

Omembe holokavsta, s katerimi se napačno opredeljujeta in izkrivljata njegova zgodovina in pomen, so žalitev spomina na žrtve in preživele ter vsega, kar so doživeli. Izkrivljanje holokavsta spodkopava naše razumevanje te zgodovine in omogoča teorije zarote, nevarne oblike nacionalizma, zanikanje holokavsta in antisemitizem.

Z zavezo, da bodo podpirale načela Stockholmske deklaracije, države članice IHRA vodijo razvoj raziskovalnih, izobraževalnih in komemorativnih prizadevanj o holokavstu. Prek teh prizadevanj je IHRA vedno bolj zaskrbljena zaradi načinov, na katere se z zlorabo holokavsta in njegovih nasledkov spodkopava zgodovino ter ogroža socialno, politično in kulturno sobivanje.

V zadnjem desetletju se je izkrivljanje holokavsta intenziviralo. Izraža se na številne načine, ki negativno učinkujejo na prizadevanja, da bi se zoperstavili sovraštvu, in ogroža dolgoročno ohranjanje pomena holokavsta kot predmeta družbenih razmislekov. Zato je nujno, da države članice IHRA ozaveščajo o izkrivljanju ter usvojijo boljše načine za prepoznavanje in zoperstavljanje.

Oblikovalci politik in državni uradniki v okviru skupnosti IHRA so v tem prizadevanju ključni partnerji. Razumevanje izkrivljanja holokavsta v vseh njegovih konkretnih, zamegljevalnih in zahrbtnih oblikah lahko informira in okrepi oblikovanje politik na številnih ravneh, od kulturne in izobraževalne do pravne. Vendar za to niso odgovorne le vlade in oblikovalci politik. Mediji, socialni mediji, partnerji v civilni družbi ter organi kazenskega pregona na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni morajo nujno okrepiti ozaveščenost in odziv na ta rastoči problem.

Te smernice in priporočila odražajo poslanstvo IHRA: spodbujati izobraževanje o holokavstu, spomin nanj in raziskovanje. Za izpolnitev tega poslanstva države članice IHRA podpirajo mednarodna prizadevanja za boj proti zanikanju holokavsta in antisemitizmu.

IHRA ta priporočila predstavlja kot prvi korak k odgovoru na izkrivljanje holokavsta in krepitev ozaveščenosti o njem.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates