The IHRA Resource Library

This page collects all of our resources in one place. Use the filter options to help you find the resource you’re looking for.

Declarations
Explore

Declarația de la stockholm

Declarația Forumului Internațional de la Stockholm privind Holocaustul este documentul fondator al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) și continuă să folosească drept o reconfirmare a angajamentului fiecărui stat membru IHRA față de principiile sale comune.

Working Definitions & Charters
Explore

Definiţia de lucru a negării și distorsionării Holocaustului

Declarations
Explore

Declaraţia ministerială IHRA din 2020

Working Definitions & Charters
Explore

Carta Internaţională a Muzeelor Memorial

Muzeele memoriale au răspunderea de a proteja demnitatea victimelor împotriva oricărei forme de exploatare şi de a se asigura că, dincolo de lecţiile convenţionale de istorie, interpretarea evenimentelor politice inspiră gândirea critică şi independentă despre trecut.

Working Definitions & Charters
Explore

Definiţia de lucru a anti-ţigănismului / discriminării împotriva romilor*

Adoptată la data de 8 octombrie 2020

Recommendations & Guidelines
Explore

Recomandări privind predarea şi învățarea despre Holocaust

Beneficiind de expertiza delegaților din peste 30 de țări membre, Recomandările IHRA privind Predarea și Învățarea despre Holocaust sunt menite să ofere o bază pentru cei care elaborează politici publice, practicieni și actori în domeniul educației, care îi va ajuta să:

Working Definitions & Charters
Explore

Definiția de lucru a antisemitismului

Definiția de lucru a antisemitismului a fost adoptată de IHRA în 2016 și de atunci a fost adoptată sau aprobată de un număr de țări și instituții guvernamentale.

Working Definitions & Charters
Explore

Definiția de lucru a IHRA referitoare la materiale legate de Holocaust

Sunt considerate materialele legate de Holocaust documentele emise în perioada dintre sfârșitul Primului Război Mondial și închiderea lagărelor de persoane strămutate, în anii ’50. Materialele se referă la statutul juridic, politic, social, economic și cultural al grupurilor vizate de politicile de stat și/sau persecuțiile din intervalul de timp 1933-1945.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates