Working Definitions & Charters

Definiţia de lucru a anti-ţigănismului / discriminării împotriva romilor*

Definiţia de lucru a anti-ţigănismului / discriminării împotriva romilor*

Adoptată la data de 8 octombrie 2020

Recunoscând cu îngrijorare că ignorarea genocidului romilor a contribuit la prejudecăţile şi discriminarea pe care multe comunităţi rome** continuă să le resimtă astăzi şi acceptând responsabilitatea care ne revine pentru a contracara astfel de forme de rasism şi discriminare (articolele 4 şi 7 ale Declaraţiei ministeriale IHRA din 2020, articolul 3 al Declaraţiei de la Stockholm), IHRA adoptă următoarea definiţie de lucru a anti-ţigănismului / discriminării împotriva romilor:

Anti-ţigănismul / discriminarea împotriva romilor este o manifestare a unor expresii şi fapte individuale, a unor politici şi practici instituţionale de marginalizare, excludere, violenţă fizică, devalorizare a culturilor şi stilurilor de viaţă rome, precum şi discurs instigator la ură împotriva romilor şi a altor indivizi sau grupuri percepute, stigmatizate sau persecutate în timpul erei naziste şi inclusiv astăzi, ca fiind „ţigani”. Aceasta duce la tratarea romilor ca pe un grup presupus a fi străin şi asocierea lor cu o serie de stereotipuri peiorative şi imagini distorsionate care reprezintă o formă specifică de rasism.

Pentru a ghida IHRA în munca sa, sunt recunoscute următoarele:

Anti-ţigănismul / discriminarea împotriva romilor a existat de-a lungul secolelor. A fost un element esenţial al politicilor de persecuţie şi anihilare împotriva romilor, aşa cum au fost ele aplicate de Germania nazistă şi de acei parteneri fascişti şi naţionalişti extremişti şi alţi colaboratori ai Germaniei naziste care au participat la aceste crime.

Anti-ţigănismul / discriminarea împotriva romilor nu a început cu naziştii şi nici nu s-a încheiat după nazişti, ci continuă să fie un element central în faptele comise împotriva romilor. În ciuda muncii importante desfăşurată de Naţiunile Unite, Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi alte organisme internaţionale, stereotipurile şi prejudiciile despre romi nu au fost delegitimizate sau discreditate suficient de ferm, ceea ce face ca ele să persiste şi să poată fi folosite fără a suferi consecinţe majore.

Anti-ţigănismul / discriminarea împotriva romilor este un fenomen cu mai multe faţete şi este, din punct de vedere social şi politic, acceptat pe scară largă. Este un obstacol major în calea includerii romilor în societatea lărgită şi îi împiedică pe romi să se bucure de drepturi, oportunităţi şi participare social-economică profitabilă egale.

Pot fi oferite numeroase exemple pentru a ilustra anti-ţigănismul / discriminarea împotriva romilor. Manifestările contemporane ale anti-ţigănismului / discriminării împotriva romilor pot include, luând în considerare contextul general, dar nu se limitează la:

 1. Distorsionarea şi negarea persecuției împotriva romilor sau a genocidului romilor.
 2. Glorificarea genocidului romilor.
 3. Instigarea, justificarea şi violenţe împotriva comunităţilor rome, a proprietăţilor lor şi a persoanelor aparţinând minorităţii rome.
 4. Sterilizarea forţată şi coercitivă, precum şi alte tratamente abuzive, fizic sau psihic, împotriva romilor.
 5. Perpetuarea şi susţinerea unor stereotipuri discriminatorii despre şi împotriva romilor.
 6. Utilizarea unui discurs instigator la ură, pentru a învinovății romii pentru probleme sociale, politice, culturale, economice şi de sănătate publică, reale sau aparente.
 7. Stereotipare a romilor ca fiind persoane care se angajează în activităţi criminale.
 8. Folosirea termenului „ţigan” ca o insultă.
 9. Aprobarea sau încurajarea mecanismelor de excludere care îi vizează pe romi, pe baza unor ipoteze discriminatorii rasial, precum ar fi excluderea de la procedurile şi politicile şcolare şi instituţionale obişnuite, ceea ce duce la segregarea comunităţilor rome.
 10. Aplicarea, fără bază legală, a unor politici sau stabilirea condiţiilor care permit mutarea/evacuarea arbitrară sau discriminatorie a comunităţilor sau persoanelor rome.
 11. Învinovăţirea colectivă a romilor pentru acţiuni, reale sau aparente, ale unor membri ai comunităţilor rome.
 12. Răspândirea discursului instigator la ură împotriva comunităţilor rome, sub orice formă, ca de exemplu în media, inclusiv prin internet şi reţelele sociale.

* Se recomandă folosirea echivalentului naţional al termenului, Canada şi SUA folosesc termenul de rasism împotriva romilor.

** Cuvântul „rom” este folosit ca un termen generic care include diverse grupuri relaţionate, sedentare sau nu, precum ar fi romi, travellers, gens du voyage, resandefolket/de resande, sinti, camminanti, manouches, kalés, romanichels, băieşi/rudari, ashkalis, egipteni, yéniches, doms, loms şi abdal, care pot fi variate sub aspectul culturii şi stilurilor de viaţă. Aceasta este o notă de subsol explicativă şi nu o definiţie a termenului de rom.

Frequently asked questions

Why was the IHRA working definition of antigypsyism/anti-Roma discrimination developed?

The experts in the IHRA’s Committee on the Genocide of the Roma were tasked with developing a working definition on antigypsyism/anti-Roma discrimination in 2017, as part of the IHRA Strategy to safeguard the record and counter distortion of the Holocaust and genocide of the Roma.

Roma are Europe’s largest ethnic minority and have experienced persecution and discrimination in the region for centuries. The urgent need for a working definition became undeniable in 2020 when, shortly after the IHRA adopted its 2020 Ministerial Declaration, which reaffirmed the organization’s commitment to countering antigypsyism/anti-Roma discrimination, the COVID-19 pandemic hit. Across Europe, Roma were scapegoated and blamed for the virus’ spread, resulting in a rise in both anti-Roma hate and policy. A working definition based on the consensus of the IHRA’s Member Countries would provide the IHRA, governments, and civil society with a common understanding of the phenomenon, allowing for more productive discussions.

Who developed the IHRA working definition of antigypsyism/anti-Roma discrimination?

The text above is the result of the work within the IHRA’s Committee on the Genocide of the Roma, which consists of delegates from IHRA Member Countries across various disciplines. It was drafted during consultations and extra meetings of the Committee, and with representatives of Roma communities. All Working Group and Committee Chairs in 2019 and 2020 were also consulted, as were the Luxembourg and German IHRA Presidencies. The working definition was adopted by all IHRA Member Countries during an extraordinary Heads of Delegation meeting on 8 October 2020 under the German IHRA Presidency.

What has its impact been?

Since working definition’s adoption, the IHRA has used the tool to guide its work on the genocide of the Roma. For example, it enabled the creation of the IHRA Project drafting Recommendations for Teaching and Learning about the Persecution and Genocide of the Roma during the Nazi era, which began its work in 2022. It also formed the core of the IHRA’s response to discrimination against Roma refugees fleeing Ukraine.

Implementation of the working definition is ongoing and the IHRA commends those countries who have adopted the definition at the national level, including Austria, Croatia, Germany, Israel, North Macedonia, Slovakia, and the United Kingdom. Both in these countries and beyond, the working definition is being used by civil society organizations to, for example, counter antigypsysim/anti-Roma discrimination in sports associations, support youth activity, and develop training programs for professionals.

What can people do to counter antigypsyism/anti-Roma discrimination?
 1. Raise awareness and demand action – The IHRA’s working definition of antigypsyism/anti-Roma discrimination is now available in a variety of languages. Share it with relevant institutions, ministries, and individuals to help sensitize them to the existence of this form of racism and encourage those institutions to implement measures to counter it.
 2. Speak out and take action – Speak out when you witness antigypsyism/anti-Roma discrimination. Report these instances to the authorities and ask for concrete actions to be taken. Inform civil society organizations, who can help victims of discrimination lodge complaints.
 3. Honor and remember – Learn about the Roma and Sinti victims who were murdered because of their identity during the Genocide of the Roma and share this information with others. Attend a commemoration event on 2 August in remembrance of the Roma and Sinti victims and survivors. Issue a statement or a message on that day to honor them.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates