Working Definitions & Charters

Pravno neobvezujuća radna definicija antiromskog rasizma i diskriminacije

Pravno neobvezujuća radna definicija antiromskog rasizma i diskriminacije*

Usvojena 8. listopada 2020.

Prepoznajući sa zabrinutošću da je zanemarivanje genocida nad Romima doprinijelo predrasudama i diskriminaciji s kojima se mnoge romske** zajednice i danas suočavaju te prihvaćajući našu odgovornost za suzbijanje takvih oblika rasizma i diskriminacije (u skladu s člankom 4. i 7. Ministarske deklaracije Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA) iz 2020., i članku 3. Deklaracije iz Stockholma), IHRA usvaja sljedeću radnu definiciju antiromskog rasizma i diskriminacije:

Antiromski rasizam/diskriminacija očituje se kroz upotrebu pojedinih izraza i djelâ, kao i kroz institucionalne politike i prakse marginalizacije, isključenja, fizičko nasilje, obezvrjeđivanje romskih kultura i stilova života, te korištenje govora mržnje usmjerenog prema Romima kao i prema drugim pojedincima i skupinama koji su tijekom nacističke ere, kao i dandanas, percipirani, stigmatizirani ili progonjeni kao „Cigani“. To dovodi do postupanja prema Romima kao prema nekoj tobožnjoj tuđinskoj skupini i njihovog povezivanja s nizom pogrdnih stereotipa i iskrivljenih predodžbi koje predstavljaju specifičan oblik rasizma.

Kako bi se IHRA usmjerila u svom radu, prepoznaje se sljedeće:

Antiromski rasizam/diskriminacija postoji već stoljećima. Bila je ključan element politika progona i uništenja Roma koje je provodila nacistička Njemačka te fašistički i ekstremni nacionalistički partneri i drugi suradnici koji su sudjelovali u tim zločinima.

Antiromski rasizam/diskriminacija nije započela s nacističkom erom ni prestala nakon nje, već je i dalje središnji element u zločinima počinjenima nad Romima. Unatoč značajnom radu Ujedinjenih naroda, Europske unije, Vijeća Europe, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju i drugih međunarodnih tijela, stereotipi i predrasude prema Romima nisu dovoljno snažno osuđeni ni opovrgnuti pa i dalje postoje i rabe se uglavnom bez posljedica.

Antiromski rasizam/diskriminacija je višestruka pojava koja je društveno i politički široko prihvaćena. Predstavlja kritičnu prepreku za uključivanje Roma u šire društvo i djeluje tako da onemogućava Romima uživanje jednakih prava, mogućnosti i korisnog socijalno-ekonomskog sudjelovanja.

Postoje mnogi primjeri koji ilustriraju antiromizam/antiromsku diskriminaciju. Suvremene pojave antiromskog rasizma/diskriminacije mogle bi, uzimajući u obzir cjelokupni kontekst, uključivati, ali nisu ograničene na:

 1. iskrivljavanje ili negiranje progona Roma ili genocida nad Romima,
 2. veličanje genocida nad Romima,
 3. poticanje, opravdavanje i počinjenje nasilja nad romskim zajednicama, njihovom imovinom i Romima pojedincima,
 4. prisilnu i nesvojevoljnu sterilizaciju kao i drugo fizički i psihički nasilno postupanje s Romima;
 5. ustrajanje na diskriminatornim stereotipima o Romima i protiv Roma i afirmiranje takvih stereotipa,
 6. okrivljavanje Roma, koristeći govor mržnje, za stvarne ili zamišljene socijalne, političke, kulturne, ekonomske i javnozdravstvene probleme,
 7. stereotipizaciju Roma kao osoba koje se bave kriminalnim radnjama,
 8. upotrebu izraza „Ciganin” kao pogrdu,
 9. odobravanje ili poticanje mehanizama isključenja usmjerenih protiv Roma na temelju rasno diskriminirajućih pretpostavki, poput isključenja iz redovnih škola i institucionalnih postupaka ili politika koji vode ka segregaciji romskih zajednica,
 10. donošenje politika bez pravne osnove ili određivanje uvjeta koji omogućuju proizvoljno ili diskriminirajuće raseljavanje romskih zajednica i pojedinaca,
 11. smatranje Roma kolektivno odgovornima za stvarne ili zamišljene postupke pojedinih članova romskih zajednica,
 12. širenje govora mržnje protiv romskih zajednica u bilo kojem obliku, primjerice u medijima, uključujući internet i društvene mreže.

* Preporučuje se korištenje nacionalnog ekvivalenta pojmu, Kanada i Sjedinjene Američke Države koriste pojam antiromski rasizam.

** Riječ „Romi“ koristi se kao krovni pojam koji uključuje različite srodne skupine, bez obzira jesu li sjedilačke ili ne, kao što su Romi, Putnici, Gens du voyage, Resandefolket/De resande, Sinti, Camminanti, Manouches, Kalés, Romanichels, Boyash/Rudari, Ashkalis, Égyptiens, Yéniches, Doms, Loms i Abdal, koje mogu biti raznolike kulture i načina života. Ova bilješka pruža objašnjenje, ali ne i definiciju pojma Roma.

Frequently asked questions

Why was the IHRA working definition of antigypsyism/anti-Roma discrimination developed?

The experts in the IHRA’s Committee on the Genocide of the Roma were tasked with developing a working definition on antigypsyism/anti-Roma discrimination in 2017, as part of the IHRA Strategy to safeguard the record and counter distortion of the Holocaust and genocide of the Roma.

Roma are Europe’s largest ethnic minority and have experienced persecution and discrimination in the region for centuries. The urgent need for a working definition became undeniable in 2020 when, shortly after the IHRA adopted its 2020 Ministerial Declaration, which reaffirmed the organization’s commitment to countering antigypsyism/anti-Roma discrimination, the COVID-19 pandemic hit. Across Europe, Roma were scapegoated and blamed for the virus’ spread, resulting in a rise in both anti-Roma hate and policy. A working definition based on the consensus of the IHRA’s Member Countries would provide the IHRA, governments, and civil society with a common understanding of the phenomenon, allowing for more productive discussions.

Who developed the IHRA working definition of antigypsyism/anti-Roma discrimination?

The text above is the result of the work within the IHRA’s Committee on the Genocide of the Roma, which consists of delegates from IHRA Member Countries across various disciplines. It was drafted during consultations and extra meetings of the Committee, and with representatives of Roma communities. All Working Group and Committee Chairs in 2019 and 2020 were also consulted, as were the Luxembourg and German IHRA Presidencies. The working definition was adopted by all IHRA Member Countries during an extraordinary Heads of Delegation meeting on 8 October 2020 under the German IHRA Presidency.

What has its impact been?

Since working definition’s adoption, the IHRA has used the tool to guide its work on the genocide of the Roma. For example, it enabled the creation of the IHRA Project drafting Recommendations for Teaching and Learning about the Persecution and Genocide of the Roma during the Nazi era, which began its work in 2022. It also formed the core of the IHRA’s response to discrimination against Roma refugees fleeing Ukraine.

Implementation of the working definition is ongoing and the IHRA commends those countries who have adopted the definition at the national level, including Austria, Croatia, Germany, Israel, North Macedonia, Slovakia, and the United Kingdom. Both in these countries and beyond, the working definition is being used by civil society organizations to, for example, counter antigypsysim/anti-Roma discrimination in sports associations, support youth activity, and develop training programs for professionals.

What can people do to counter antigypsyism/anti-Roma discrimination?
 1. Raise awareness and demand action – The IHRA’s working definition of antigypsyism/anti-Roma discrimination is now available in a variety of languages. Share it with relevant institutions, ministries, and individuals to help sensitize them to the existence of this form of racism and encourage those institutions to implement measures to counter it.
 2. Speak out and take action – Speak out when you witness antigypsyism/anti-Roma discrimination. Report these instances to the authorities and ask for concrete actions to be taken. Inform civil society organizations, who can help victims of discrimination lodge complaints.
 3. Honor and remember – Learn about the Roma and Sinti victims who were murdered because of their identity during the Genocide of the Roma and share this information with others. Attend a commemoration event on 2 August in remembrance of the Roma and Sinti victims and survivors. Issue a statement or a message on that day to honor them.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates