Working Definitions & Charters

Радна дефиниција антисемитизма

Правно необавезујућа Радна дефиниција антисемитизма усвојена је на пленарном састанку IHRA у Букурешту 26. маја 2016. године. Од тада је Радну дефиницију усвојило или одобрило више земаља, владиних тела и међународних организација.

26. маја 2016. године у Букурешту је одлучено да се усвоји следећа:

Правно необавезујућа Радна дефиниција антисемитизма: “Антисемитизам је одређено виђење Јевреја, које се може изразити као мржња према Јеврејима. Реторичке и физичке манифестације антисемитизма усмерене су према Јеврејима и појединцима који нису Јевреји, односно њиховој имовини, институцијама и религијским објектима јеврејске заједнице”

Како би помогли раду Међународне алијансе, следећи примери могу послужити као илустрације:

Манифестације антисемитизма могу бити усмерене против државе Израел, доживљене као јеврејска колективност. Међутим, критиковање Израела које је слично оном упућеном било којој другој држави не може се сматрати антисемитским. Антисемитизам често оптужује Јевреје за заверу у којој наводно учествују са циљем наношења штете човечанству. Јевреји се често криве када „ствари иду наопако“. Ово се изражава кроз говор, писану реч, различите визуелне формате и друге активитете, уз представљање Јевреја кроз негативне стереотипе.

Савремени примери антисемитизма у јавном животу, медијима, школама, на радном месту и у верској сфери могли би, узимајући у обзир целокупан контекст, да укључују, између осталог и:

 1. Позиви на убијање или оправдавање убијања или повређивања Јевреја у име радикалне идеологије или екстремистичких религиозних убеђења.
 2. Стварање лажних и стереотипних оптужби против Јевреја са циљем демонизације и дехуманизације Јевреја, односно јеврејског колектива, у шта спадају, између осталих, мит о јеврејској завери по којој Је¬вреји владају светом, мит о јеврејској контроли над медијима, банкама, владама, друштвеним институцијама и слично;
 3. Оптуживање појединаца Јевреја или целог јеврејског народа да су одговорни за стварна или измишљена (не)дела која је учинио неки други Јеврејин, или група, или чак нејевреји;
 4. Порицање чињеница, обима, механизама (на пример, негирање постојања гасних коморе) или организованости геноцида над јеврејским народом од стране нацистичке Немачке и њених сарадника и саучесника током Другог светског рата (Холокауст).
 5. Оптуживање Јевреја као народ, или Израел као државу, за измишљање или преувеличавање Холокауста.
 6. Оптуживање суграђана Јевреја да су лојалнији „светској јеврејској заједници” или држави Израел, и да јој дају пред¬ност и заступају њене интересе радије него интересе земље у којој живе, односно чији су држављани.
 7. Ускраћивање права јеврејског народа на самоопредељење, на пример, тврдњом да је постојање државе Израел расистички подухват.
 8. Примена двоструких стандарда захтевајући од државе Израел понашање које се не очекује или захтева од било које друге демократске државе.
 9. Коришћење симбола и слика повезаних са класичним антисемитизмом (на пример, тврдње да су Јевреји убили Исуса или ритуална убиства) за карактеризацију Израела или Израелаца.
 10. Поређење савремене израелске политике са политиком нациста.
 11. Сматрати Јевреје колективно одговорним за поступке државе Израел.

Антисемитска дела су кривична дела када су тако дефинисана законом (на пример, у неким земљама је забрањено порицање Холокауста или дистрибуција антисемитских материјала).

Кривична дела се могу окарактерисати као антисемитска онда када је циљ напада, односно кривичног дела, било да се ради о људима или имовини, одабран зато што је јеврејски, или што је доживљен као јеврејски, или да има везе са Јеврејима.

Антисемитска дискриминација је ускраћивање Јевреја могућности или услуга доступним другима, и незаконита је у многим земљама.

Frequently asked questions

Why was the IHRA working definition of antisemitism developed?

The IHRA is the only intergovernmental organization mandated to focus solely on Holocaust-related issues. With evidence that the scourge of antisemitism was once again on the rise, we resolved to take a leading role in combating it.

Combating antisemitism requires international cooperation among experts, governments, and civil society, which meant a mutual starting point for discussion and action was needed. Following the example of the working definition of Holocaust denial and distortion (2013), the IHRA’s experts set out to adopt a similar tool to help guide the organization’s work on combating antisemitism.

Who developed the IHRA working definition of antisemitism?

The experts in the IHRA’s Committee on Antisemitism and Holocaust Denial built international consensus around a non-legally binding working definition of antisemitism, which was then adopted by the Plenary, the IHRA’s decision-making body made up of representatives from all IHRA Member Countries. By doing so, the IHRA provided an important practical tool for its Member Countries.

What has its impact been?

The working definition of antisemitism has brought the issue once more to the attention of leaders around the world, making them aware that much work still needs to be done to address antisemitism, which is deeply rooted in our societies.

As a result, countries and organizations have developed national and regional strategies to counter antisemitism, and have appointed Special Envoys and other advisors on the issue. The working definition has helped educate and sensitize administrations, politicians, judges, police, teachers, media, and civil society.

Its broad international implementation has allowed monitoring organizations to better track antisemitism across borders, and has provided researchers and civil society organizations with a way to better moderate content online, including by training AI tools.

Who has adopted the working definition of antisemitism?

The working definition has empowered many to address this rise in hate and discrimination at their national levels. Information on endorsement and adoption of the IHRA working definition of antisemitism by UN member states and some international organizations can be found here.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates