Poland

Member country since: 1999

Remembrance Days: 27 January (International Holocaust Remembrance Day), 19 April (Warsaw Ghetto Uprising),2 August (Commemoration of the Roma and Sinti Genocide)


Maciej Pisarski (Ministry of Foreign Affairs) – Deputy Head of Delegation

Grzegors Berendt (Institute of National Remembrance) - Academic Working Group

Alicja Bialecka (Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau) – Museums and Memorials Working Group

Sebastian Kęciek (Ministry of National Education) – Education Working Group

Jan Łazicki (Ministry of Foreign Affairs) – Museums and Memorials Working Group

Katarzyna Ratajczak-Sowa (Institute of National Remembrance)

Malgorzata Skorka (Ministry of National Education) – Education Working Group

Albert Stankowski (Warsaw Ghetto Museum)

Piotr Szpanowski (Ministry of Culture and National Heritage)

Piotr Trojanski (International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust at the Auschwitz-Birkenau State Museum/Pedagogical University of Krakow) – Education Working Group

Andrzej Zbikowski (University of Warsaw) - Academic Working Group

 

 


Following the adoption of the Stockholm  Declaration, the Polish government added Holocaust education to school curricula.  Holocaust research has developed tremendously since 2000 — now all major universities offer courses in Jewish and Holocaust Studies. The Perpetual Fund of the Auschwitz Birkenau Foundation, which provides the necessary resources for the conservation of the former camp, was also established.

Cooperation with the IHRA has helped to  facilitate a more open dialogue within Poland, and in the last fifteen years an honest, multidimensional debate on Polish-Jewish wartime relations has developed. Thanks to the shared efforts of historians, educators, and politicians, the Holocaust has become an important part of public discourse. 

Related News

Call for Papers: Urban Jewish Heritage - Presence and Absence

Call for Papers for Conference: Urban Jewish Heritage - Presence and Absence to be held from 3-7 September 2018 in Krakow, Poland as part of the European Year of Cultural Heritage. Over the centuries...

More

"Medical Review – Auschwitz” available online

31 volumes of “Medical Review - Auschwitz” have been made available online by the Cracow Medical Society. The collection comprises all original volumes of writings, selected articles in English, and...

More

International Holocaust Remembrance Day

Lecture at State Museum at Majdanek

On January 27, in the auditorium of the State Museum at Majdanek, there will be a lecture on stories hidden in objects belonging to Jews who were transported to the Majdanek concentration camp....

More

Educational Activities on Majdanek Concentration Camp

On 26 January, educational projects will be held to commemorate Jewish victims murdered in the Majdanek concentration camp and in other camps during the Second World War. Students from Lublin high...

More

Related Resources

Jak uczyć o Holokauście

Nie ma jednego „właściwego" sposobu nauczania jakiegokolwiek przedmiotu, nie ma również idealnej metody nauczania właściwej dla wszystkich nauczycieli i uczniów. To, co przedstawiamy poniżej to...

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WIZYT STUDYJNYCH W MIEJSCACH HISTORYCZNYCH ORAZ W MIEJSCACH PAMIĘCI ZWIĄZANYCH Z HOLOKAUSTEM

Wizyty w miejscach historycznych i miejscach pamięci dostarczają uczniom szczególnych możliwości i doświadczeń odmiennych niż te w sali lekcyjnej. Taka wizyta może również, w oczach ucznia, podnieść...

Wytyczne dotyczące nauczania o holokauście

Ogólnie w nauczaniu o Holokauście powinny zostać uwzględnione: Zaawansowana wiedza o tym bezprecedensowym procesie zniszczenia Zachowanie pamięci o tych, którzy cierpieli Zachęcanie edukatorów i...

Dlaczego należy uczyć o Holokauście?

Jednym z nadrzędnych celów edukacji jest wykształcenie u ucznia umiejętności krytycznego myślenia oraz zachęcanie do rozwoju osobowości. Podobnie dzieje się w przypadku nauczania tak trudnej tematyki,...

Robocza definicja negacjonizmu i zniekształcania prawdy historycznej o Holokauście

Niniejsza definicja jest wyrazem przeświadczenia, że negowaniu Holokaustu i zniekształcaniu prawdy historycznej o tym wydarzeniu należy przeciwstawiać się i potępiać je na poziomie krajowym i...