Poland

Learn about Poland’s efforts to advance education, remembrance, and research on the Holocaust and genocide of the Roma.

Joined the IHRA

1999

International Holocaust Remembrance Day

27 January

Warsaw Ghetto Uprising

19 April

See a list of Poland's delegation members

Jan Lazicki (Ministry of Foreign Affairs) –  Head of Delegation

Piotr Rypson (Director, Department of Cultural Heritage in Ministry of Culture and National Heritage) –  Deputy Head of Delegation

Michal Bilewicz (Faculty of Psychology, Warsaw University) – Academic Working Group

Lucja Koch (Director, POLIN Museum of the History of Polish Jews) – Museums and Memorials Working Group

Agnieszka Haska (Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science) – Academic Working Group

Andrzej Kacorzyk (Auschwitz-Birkenau State Museum) Museums and Memorials Working Group (observer)

Tomasz Kranz (Majdanek State Museum) – Museums and Memorials Working Group

Malgorzata Skorka (Ministry of National Education) – Education Working Group

Albert Stankowski (Warsaw Ghetto Museum) Museums and Memorials Working Group (observer)

Piotr Trojanski (Pedagogical University of Cracow) – Education Working Group

Andrzej Zbikowski (Jewish Historical Institute) – Academic Working Group

Magda Witan (Ministry of National Education) – Education Working Group

Joanna Talewicz (Fundacja w Stronę Dialogu) – Education Working Group

Following the adoption of the Stockholm  Declaration, the Polish government added Holocaust education to school curricula.  Holocaust research has developed tremendously since 2000 — now all major universities offer courses in Jewish and Holocaust Studies. The Perpetual Fund of the Auschwitz Birkenau Foundation, which provides the necessary resources for the conservation of the former camp, was also established.

Cooperation with the IHRA has helped to  facilitate a more open dialogue within Poland, and in the last fifteen years an honest, multidimensional debate on Polish-Jewish wartime relations has developed. Thanks to the shared efforts of historians, educators, and politicians, the Holocaust has become an important part of public discourse.

Recent news

Resources in Polish

Working Definitions & Charters
Explore

Robocza definicja antysemityzmu przyjęta przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) jednoczy rządy i ekspertów, aby umacniać, rozwijać i promować edukację, pamięć i badania na temat Holokaustu na całym świecie, a także aby dbać o wypełnianie zobowiązań wynikających z Deklaracji Sztokholmskiej z 2000 r.

Working Definitions & Charters
Explore

Robocza definicja negacjonizmu i zniekształcania prawdy historycznej o Holokauście

Niniejsza definicja jest wyrazem przeświadczenia, że negowaniu Holokaustu i zniekształcaniu prawdy historycznej o tym wydarzeniu należy przeciwstawiać się i potępiać je na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz badać to zjawisko na poziomie globalnym.