Latvia

Learn about Latvia’s efforts to advance education, remembrance, and research on the Holocaust and genocide of the Roma.

Joined the IHRA

2004

International Holocaust Remembrance Day

27 January

Commemoration of Genocide against the Jews

4 July

See a list of Latvia's delegation members

Einars Mikelsons (Ministry of Foreign Affairs) – Head of Delegation

Olita Arkle (Ministry of Education and Science) – Education Working Group

Janis Asaris  (National Heritage Board of Latvia) – Museums and Memorials Working Group

Ilja Lenskis  (Director of the Museum “Jews in Latvia”) – Academic Working Group

Daina Ratniece (Ministry of Culture) – Museums and Memorials Working Group

IHRA membership has offered Latvia a platform for sharing best practices. Examples of completed projects include Holocaust education seminars for opinion-makers in Latvia, which were organized by the museum ‘Jews in Latvia’ with the support of the IHRA. Another unique project developed by the Centre of Judaism at the University of Latvia is the ‘Names and Destinies’ project. It comprises a website containing information on former Jewish communities of Latvia as well as an archive of Jews who perished in the territory of Latvia during the period 1941–1945.

Recent news

Resources in Latvian

Working Definitions & Charters
Explore

Holokausta noliegšanas un sagrozīšanas darba definīcija

Juridiski nesaistošā holokausta noliegšanas un sagrozīšanas definīcija tika pieņemta IHRA 2013. gada plenārsēdē Toronto.

Working Definitions & Charters
Explore

Starptautiskās Holokausta piemiņas alianses (IHRA) darbā izmantotā antisemītisma definīcija

Starptautiskajā Holokausta piemiņas aliansē ir apvienojušās valdības un eksperti, un tās mērķis ir visā pasaulē nostiprināt, sekmēt un veicināt izglītošanu par holokausta jautājumiem, holokausta atceri un pētniecību un ievērot 2000. gada Stokholmas deklarācijas saistības.