Poland

Jacek Chodorowicz

Head of the Polish Delegation to the IHRA

Member country since: 1999

Remembrance Days: 27 January (International Holocaust Remembrance Day), 19 April (Warsaw Ghetto Uprising), 2 August (Commemoration of the Roma and Sinti Genocide)


Jan Lazicki (Ministry of Foreign Affairs) – Deputy Head of Delegation

Grzegors Berendt (Institute of National Remembrance) – Academic Working Group

Alicja Bialecka (Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau) – Museums and Memorials Working Group

Maciej Korkuć (Institute of National Remembrance) – Museums and Memorials Working Group

Wojciech Kozłowski (Pilecki Institute) – Academic Working Group

Katarzyna Ratajczak-Sowa (Institute of National Remembrance)

Malgorzata Skorka (Ministry of National Education) – Education Working Group

Albert Stankowski (Warsaw Ghetto Museum)

Piotr Szpanowski (Ministry of Culture and National Heritage)

Piotr Trojanski (International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust at the Auschwitz-Birkenau State Museum/Pedagogical University of Krakow) – Education Working Group

Magdalena Turowska (Ministry of National Education) – Education Working Group

Andrzej Zbikowski (University of Warsaw) – Academic Working Group

 

 


Following the adoption of the Stockholm  Declaration, the Polish government added Holocaust education to school curricula.  Holocaust research has developed tremendously since 2000 — now all major universities offer courses in Jewish and Holocaust Studies. The Perpetual Fund of the Auschwitz Birkenau Foundation, which provides the necessary resources for the conservation of the former camp, was also established.

Cooperation with the IHRA has helped to  facilitate a more open dialogue within Poland, and in the last fifteen years an honest, multidimensional debate on Polish-Jewish wartime relations has developed. Thanks to the shared efforts of historians, educators, and politicians, the Holocaust has become an important part of public discourse. 

Related News

Call for Papers: Urban Jewish Heritage - Presence and Absence

Call for Papers for Conference: Urban Jewish Heritage - Presence and Absence to be held from 3-7 September 2018 in Krakow, Poland as part of the European Year of Cultural Heritage.
 
 Over the...

More

"Medical Review – Auschwitz” available online

31 volumes of “Medical Review - Auschwitz” have been made available online by the Cracow Medical Society. The collection comprises all original volumes of writings, selected articles in English, and...

More

International Holocaust Remembrance Day

Memory for the Future Project

Memory for the Future project has been run since 2003 by the Centre for Education Development in cooperation with the Children of the Holocaust Association in Poland. It offers support to schools in...

More

MEMORY for the FUTURE project - edition 2019 – 3-day training for teachers, methodology advisers, teacher-consultants and specialist in history and civics education

Memory for the Future Project has been run since 2003 by the Centre for Education Development in cooperation with the Children of the Holocaust Association in Poland. It offers support to schools in...

More

Related Resources

Robocza definicja antysemityzmu przyjęta przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) jednoczy rządy i ekspertów, aby umacniać, rozwijać i promować edukację, pamięć i badania na temat Holokaustu na całym świecie, a także aby...

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WIZYT STUDYJNYCH W MIEJSCACH HISTORYCZNYCH ORAZ W MIEJSCACH PAMIĘCI ZWIĄZANYCH Z HOLOKAUSTEM

Wizyty w miejscach historycznych i miejscach pamięci dostarczają uczniom szczególnych możliwości i doświadczeń odmiennych niż te w sali lekcyjnej. Taka wizyta może również, w oczach ucznia, podnieść...

Robocza definicja negacjonizmu i zniekształcania prawdy historycznej o Holokauście

Niniejsza definicja jest wyrazem przeświadczenia, że negowaniu Holokaustu i zniekształcaniu prawdy historycznej o tym wydarzeniu należy przeciwstawiać się i potępiać je na poziomie krajowym i...

Stockholm Declaration

Członkowie Grupy Roboczej zobowiązują się przestrzegać zasad Deklaracji Sztokholmskiej, które zawierają, co następuje:Holokaust (Shoah) w sposób fundamentalny podważył zasady, na których oparta jest...