Poland

Member country since: 1999

Remembrance Days: 27 January (International Holocaust Remembrance Day), 19 April (Warsaw Ghetto Uprising), 2 August (Commemoration of the Roma and Sinti Genocide)


Jarosław Nowak (Ministry of Foreign Affairs) – Head of Delegation

Jan Lazicki (Ministry of Foreign Affairs) – Deputy Head of Delegation

Grzegorz Berendt (Museum of the Second World War) – Academic Working Group

Maciej Korkuć (Institute of National Remembrance) – Academic Working Group

Wojciech Kozłowski (Pilecki Institute) – Academic Working Group

Tomasz Kranz (Majdanek State Museum) – Museums and Memorials Working Group

Malgorzata Skorka (Ministry of Education and Science) – Education Working Group

Albert Stankowski (Warsaw Ghetto Museum) Museums and Memorials Working Group

Piotr Szpanowski (Ministry of Culture, National Heritage and Sport) Museums and Memorials Working Group

Piotr Trojanski (International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust at the Auschwitz-Birkenau State Museum/Pedagogical University of Krakow) – Education Working Group

Andrzej Zbikowski (Jewish Historical Institute) – Academic Working Group

Magda Witan (Ministry of Education and Science) – Education Working Group

Zuzanna Janusik (Auschwitz-Birkenau State Museum) Museums and Memorials Working Group

Joanna Talewicz-Kwiatkowska (Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw) – Education Working Group


Following the adoption of the Stockholm  Declaration, the Polish government added Holocaust education to school curricula.  Holocaust research has developed tremendously since 2000 — now all major universities offer courses in Jewish and Holocaust Studies. The Perpetual Fund of the Auschwitz Birkenau Foundation, which provides the necessary resources for the conservation of the former camp, was also established.

Cooperation with the IHRA has helped to  facilitate a more open dialogue within Poland, and in the last fifteen years an honest, multidimensional debate on Polish-Jewish wartime relations has developed. Thanks to the shared efforts of historians, educators, and politicians, the Holocaust has become an important part of public discourse. 

Download the 2020 Poland country report (the content of the report is the responsibility of the reporting country).

Related News

Call for Papers: Urban Jewish Heritage - Presence and Absence

Call for Papers for Conference: Urban Jewish Heritage - Presence and Absence to be held from 3-7 September 2018 in Krakow, Poland as part of the European Year of Cultural Heritage.
 
 Over the...

More

"Medical Review – Auschwitz” available online

31 volumes of “Medical Review - Auschwitz” have been made available online by the Cracow Medical Society. The collection comprises all original volumes of writings, selected articles in English, and...

More

International Holocaust Remembrance Day

'Nigdy Więcej: Czego Nas Uczy Historia Holokaustu' in Polish (Never Again: What the History of the Holocaust Teaches Us)

"Never Again: What the History of the Holocaust Teaches Us" - A lecture and discussion with international journalist and columnist at one of Poland’s biggest newspapers, Gazeta Wyborcza, and...

More

The Ulma Family Museum Human Rights Symposium

The Ulma Family Museum of Poles Saving Jews in World War II in Markowa will join the commemoration of January 27, 2021 with its program of ‘The Ulma Family Museum Human Rights Symposium’, a series of...

More

Related Resources

Czego uczyć o Holokauście?

Niniejszy zbiór zaleceń ma na celu pogłębienie zrozumienia Holokaustu poprzez zadawanie kluczowych pytań dotyczących historycznego kontekstu Zagłady, jej zakresu, skali oraz przyczyn i okoliczności. W...

Jak uczyć o Holokauście?

Niniejszy zbiór zaleceń ma na celu pogłębienie zrozumienia Holokaustu poprzez zadawanie kluczowych pytań dotyczących historycznego kontekstu Zagłady, jej zakresu, skali oraz przyczyn i okoliczności. W...

Dlaczego uczyć o Holokauście?

Na wstępie refleksja: jak sprawić, aby uczniowie zgłębiający wiedzę o Zagładzie czuli, że jest to ważne dla zrozumienia historii ich kraju? Ten rozdział ma pomóc decydentom, dyrektorom szkół...

Streszczenie: wytyczne dotyczące nauczania o Holokauście

Holokaust był zorganizowanym przez państwo, systematycznym prześladowaniem i mordowaniem Żydów przez nazistowskie Niemcy oraz ich kolaborantów w latach 1933–1945. Ludobójstwo ogarnęło prawie cały...

Wytyczne dotyczące nauczania o Holokauście

„Wytyczne do nauczania o Holokauście” są odzwierciedleniem wiedzy delegatów z ponad 30 krajów członkowskich. Ich intencją było dostarczenie decydentom, praktykom i nauczycielom referencyjnego...