Estonia

Malle Talvet-Mustonen

Head of the Estonian Delegation to the IHRA

Member country since: 2007

Remembrance Days: 27 January (International Holocaust Remembrance Day)


Gennadi Gramberg (Jewish Community of Estonia)

Signe Granström (Ministry of Education) – Education Working Group

Toomas Hiio (Estonian Institute of Historical Memory) – Academic Working Group

Olev Liivik (Estonian History Museum) – Museums and Memorials Working Group

Meelis Maripuu (Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity) – Academic Working Group

Mare Oja (National Examinations and Qualifications Centre) – Education Working Group

Anne-Ly Reimaa (Ministry of Culture) – Memorials and Museums Working Group

 

 


Since Estonia joined the IHRA, awareness of Holocaust issues in the country has considerably increased and the 27 January commemoration has become an integral annual event. The memorial on the site of the Nazi concentration camp at Klooga has been renovated and an outdoor exhibit now completes the memorial. Lessons on the Holocaust have also become part of Estonian school curricula, both in history and social studies. Thanks to the IHRA network and bilateral interstate agreements, our educators now have direct access to the best practices, study materials and educational resources in the world.

Related News

Holocaust Remembrance Day commemorated in Tallinn

A national commemoration ceremony was held on 27 January at the Rahumäe Jewish Cemetery in Estonia to mark the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz.
 
 "History entails many tragic pages...

More

Minister of Population attends commemoration at Klooga, Estonia

On 19 September a commemoration took place at Klooga, organised by the Estonian delegation to the IHRA and the Estonian Jewish Community, to honor the victims of the massacre that took place on the...

More

International Holocaust Remembrance Day

Commemoration Ceremony in Estonia

Annual commemoration ceremony at the Tallinn Jewish cemetery, attended by representatives of the government, parliament, diplomatic corps and civil society, organised by the Ministry of Education and...

More

Uku and Eha Masing, Righteous among the Nations

The Estonian National Library holds a public conference on Uku and Eha Masing, who are honoured as righteous among the nations for having saved a Jewish student's life. A tree is planted to their...

More

Related Resources

Kuidas õpetada holokausti koolides

Ei ole olemas ühtainust "õiget" teed ühegi aine õpetamiseks, mingit ideaalset metoodi¬kat, mis oleks sobiv kõikidele õpetajatele ja õpilastele. See, mida siin pakutakse, on juhised ja nõuanded, mis...

Holokausti Mälestamise Rahvusvaheline Ühenduse (IHRA) määratlus antisemitismi kohta

Holokausti Mälestamise Rahvusvaheline Ühendus on valitsuste ja ekspertide ühendus, mille eesmärk on tugevdada ja süvendada holokausti-teemalist haridust ning holokausti mälestamist ja uurimist kogu...

Holokausti (Shoah) õpetamise juhend

Üldiselt peaks holokausti õpetamine:
 
 
 Suurendama teadmist sellest enneolematust hävitustööst
 Säilitama selle läbi kannatanute mälestused
 Julgustama õpetajaid ja õpilasi mõtisklema holokausti...

Miks õpetada holokausti?

Iga aine õpetamise eesmärk on rakendada tegevusse õpilaste intellektuaalne teadmishimu, et ergutada kriitilist mõtlemist ja isiksuse arengut. Seetõttu on oluline, et õpetajad arvestaksid igale ainele...

Holokausti eitamise ja väärtõlgendamise töödefinitsioon

Holokausti Mälestuse Rahvusvahelise Ühenduse (IHRA) 31 liikmesriiki kiitsid plenaaristungil Torontos 10.oktoobril 2013.a. heaks „Holokausti eitamise ja väärtõlgendamise töödefinitsiooni“...