Estonia

Malle Talvet-Mustonen

Head of the Estonian Delegation to the IHRA

Member country since: 2007

Remembrance Days: 27 January (International Holocaust Remembrance Day)


Gennadi Gramberg (Jewish Community of Estonia) – Museums and Memorials Working Group

Mare Oja (Ministry of Education and Science) – Education Working Group

Toomas Hiio (Estonian Institute of Historical Memory) – Academic Working Group

Olev Liivik (Estonian History Museum) – Museums and Memorials Working Group

Meelis Maripuu (Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity) – Academic Working Group

Anne-Ly Reimaa (Ministry of Culture) – Memorials and Museums Working Group

 

 


Since Estonia joined the IHRA, awareness of Holocaust issues in the country has considerably increased and the 27 January commemoration has become an integral annual event. The memorial on the site of the Nazi concentration camp at Klooga has been renovated and an outdoor exhibit now completes the memorial. Lessons on the Holocaust have also become part of Estonian school curricula, both in history and social studies. Thanks to the IHRA network and bilateral interstate agreements, our educators now have direct access to the best practices, study materials and educational resources in the world.

Related News

Holocaust Remembrance Day commemorated in Tallinn

A national commemoration ceremony was held on 27 January at the Rahumäe Jewish Cemetery in Estonia to mark the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz.
 
 "History entails many tragic pages...

More

Minister of Population attends commemoration at Klooga, Estonia

On 19 September a commemoration took place at Klooga, organised by the Estonian delegation to the IHRA and the Estonian Jewish Community, to honor the victims of the massacre that took place on the...

More

International Holocaust Remembrance Day

Commemoration Ceremony in Estonia

Annual commemoration ceremony at the Tallinn Jewish cemetery, attended by representatives of the government, parliament, diplomatic corps and civil society, organised by the Ministry of Education and...

More

Uku and Eha Masing, Righteous among the Nations

The Estonian National Library holds a public conference on Uku and Eha Masing, who are honoured as righteous among the nations for having saved a Jewish student's life. A tree is planted to their...

More

Related Resources

Kuidas õpetada holokausti?

Soovituste eesmärk on süvendada arusaamist holokaustist, esitades olulisi küsimusi holokausti ajaloolise konteksti, holokausti mahu ja ulatuse ning toimunu põhjuste kohta. Selles peatükis on rida...

Mida õpetada holokausti kohta?

Soovituste eesmärk on süvendada arusaamist holokaustist, esitades olulisi küsimusi holokausti ajaloolise konteksti, holokausti mahu ja ulatuse ning toimunu põhjuste kohta. Selles peatükis on rida...

Miks käsitleda holokausti?

Oluline on läbi mõelda, kuidas holokausti käsitlemist mõtestada ja kuidas muuta see õpilaste rahvuslikku konteksti arvestades nende jaoks oluliseks. Peatükk aitab poliitikakujundajatel, koolijuhtidel...

Kokkuvõte: soovitused holokausti käsitlemiseks hariduses

Holokaust oli riiklikult rahastatud süstemaatiline juutide tagakiusamine ja hävitamine Natsi-Saksamaa ja tema kaasosaliste poolt aastatel 1933–1945. Kogu kontinenti hõlmav genotsiid ei hävitanud mitte...

Soovitused holokausti käsitlemiseks hariduses

IHRA soovitused holokausti käsitlemiseks tuginevad enam kui 30 liikmesriigi delegaatide teadmistele ning on mõeldud poliitikakujundajatele, praktikutele ja haridustöötajatele, et:
 
 
 
 süvend...