Doporučení k učení (se) o holokaustu aliance IHRA

Doporučení k učení (se) o holokaustu aliance IHRA využívají odborných znalostí delegátů z více než 30 členských zemí a jejich cílem je poskytnout tvůrcům politik, odborníkům a pedagogům podklady, které jim pomohou:

  1. rozvíjet znalosti o holokaustu, přičemž zajistí správné individuální porozumění a přesné poznatky a zvýší povědomí o možných důsledcích antisemitismu;
  2. vytvořit poutavé výukové prostředí pro učení se o holokaustu;
  3. podporovat kritické a reflexivní myšlení o holokaustu, a to včetně schopnosti čelit jeho popírání a zkreslování;
  4. přispívat ke vzdělávání v oblasti lidských práv a prevence genocidy.  

Stáhněte si kompletní Doporučení k učení (se) o holokaustu zde.

Mezinárodní aliance na památku holokaustu (IHRA) sdružuje vlády a odborníky, kteří se snaží celosvětově posilovat, rozvíjet a propagovat výuku, výzkum a vzpomínkové akce týkající se holokaustu a usilovat o splnění závazků Stockholmské deklarace z roku 2000.

Aliance IHRA (dříve Pracovní skupina pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání o holokaustu, jeho připomínky a výzkumu) vznikla v roce 1998 z podnětu bývalého švédského premiéra Görana Perssona. Síť IHRA dnes tvoří více než 40 zemí a klíčových partnerských organizací, které jsou pověřeny tím, aby se zabývaly otázkami týkajícími se holokaustu.

Síť odborníků aliance IHRA zahrnuje zástupce předních světových institucí, které se specializují na vzdělávání o holokaustu, jeho výzkum a připomínání. V letech 2019 až 2023 soustředí odborníci a političtí zástupci aliance IHRA své úsilí na ochranu historických záznamů a boj proti zkreslování holokaustu.
 

Přečtěte si další ukázky z Doporučení zde:

 

IHRAteach recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust