Recommendations & Guidelines

Препораки за предавање и учење за холокаустот

Содржина:

  1. Извршно резиме
  2. Зошто да учиме за холокаустот
  3. Што да учиме за холокаустот
  4. Како да учиме за холокаустот
Download resource in Macedonian

Искористување и бенефитот на стручноста на делегатите од повеќе од 30 земји- членки, ИХРА „Препораките за настава и учење за холокаустот“ се наменети да дадат основа за креаторите на политики, практичарите и наставници кои ќе им помогнат да:

  1. Развијат знаење за холокаустот, обезбедувајќи точност во индивидуалното разбирање и знаење и подигање на свеста за можните последици од антисемитизмот;
  2. Создадат ангажирани наставни средини за учење за холокаустот;
  3. Промовираат критичко и рефлексивно размислување за холокаустот, вклучувајќи ја и вештината да се спротивстават на негирање и искривување на холокаустот;
  4. Придонесат во образованието за човекови права и спречување геноцид.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates