Declarations

Декларация на Стокхолмския международен форум за Холокоста

Членовете на Международния алианс за възпоменание на Холокоста са привързани към Декларацията на Стокхолмския международен форум за Холокоста, която гласи:

1. Холокостът (Шоа) разтърси фундаментално устоите на цивилизацията. Безпрецедентният характер на Холокоста завинаги ще има универсално значение. Половин век по-късно, той остава достатъчно близко във времето, че оцелелите все още да могат да свидетелстват за ужасите, които връхлетяха еврейския народ. Ужасното страдание на много милиони други жертви на нацистите също оставя незаличим белег навсякъде в Европа.

2. Мащабите на Холокоста, планиран и извършен от нацистите, трябва да бъдат завинаги запечатани в нашата колективна памет. Безкористната саможертва на онези, които се противопоставиха на нацистите, а понякога дори се лишаваха от собствения си живот, за да защитят или спасят жертви на Холокоста, също трябва да остане завинаги в сърцата ни. Бездната на този ужас и величието на техния героизъм могат да бъдат пробен камък за нашето разбиране на способностите на човек да върши зло и добро.

3. Тъй като човечеството все още е белязано от геноцид, етническо прочистване, расизъм, антисемитизъм и ксенофобия, международната общност носи сериозна споделена отговорност да се бори с тези злини. Ние трябва заедно да отстояваме ужасната истина за Холокоста против онези, които го отричат. Трябва да засилим моралния ангажимент на нашите народи и политическия ангажимент на нашите правителства с цел да се гарантира, че бъдещите поколения ще могат да разберат причините за Холокоста и да осмислят последиците от него.

4. Ниеобещаваме да засилим усилията си за насърчаване на образованието, възпоменанието и изследванията за Холокоста, както в тези наши страни, които вече са направили много в това отношение, така и в страните, които решат да се присъединят към настоящото усилие.

5. Ние имаме общо задължение да насърчаваме изучаването на Холокоста във всичките му измерения. Ще развиваме образованието за Холокоста в нашите училища и университети, както и в нашите общности, и ще го насърчаваме в рамките на други институции.

6. Споделяме общ ангажимент за възпоменание на жертвите на Холокоста и за почитане на онези, които се изправиха срещу него. Ще поощряваме организирането на подходящи форми за възпоменание на Холокоста, включително и на ежегоден Ден за възпоменание на Холокоста в нашите страни.

7. Поемаме общ ангажимент да хвърлим светлина върху все още малко известни сенчести страни на Холокоста. Ще предприемем всички необходими стъпки, за да улесним отварянето на архиви, с цел да се гарантира, че всички документи, отнасящи се до Холокоста, са на разположение на изследователите.

8. Настоящата първа голяма международна конференция през новото хилядолетие е подходящ повод да декларираме ангажимента си да засаждаме семената на едно по-добро бъдеще в почвата на горчивото минало. Ние сме съпричастни със страданията на жертвите и се вдъхновяваме от тяхната борба. Наше задължение е да помним загиналите жертви, да уважаваме оставащите с нас оцелели и да потвърдим общия стремеж на човечеството към взаимно разбирателство и справедливост.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates